Regulamin

  1. Właścicielem Sklepu Internetowego umieszczonego pod adresem www.agd-serwis.wroclaw.pl i www.agd-serwis.klodzko.pl, a także prowadzącym sprzedaż towarów za jego pośrednictwem jest: PHU CICHY KĄCIK Szladow Wojciech Adam, z siedzibą firmy przy ulicy Kamienna 116, 50-545 Wrocław, NIP 883-129-64-50.
  2. Klientem Sklepu Internetowego www.agd-serwis.wroclaw.pl i www.agd-serwis.klodzko.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Sklep Internetowy www.agd-serwis.wroclaw.pl i www.agd-serwis.klodzko.pl, zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.agd-serwis.wroclaw.pl i www.agd-serwis.klodzko.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego www.agd-serwis.wroclaw.pl i www.agd-serwis.klodzko.pl za pośrednictwem Internetu.
 • PHU CICHY KĄCIK udostępnia w swoim serwisie możliwość przeglądania zawartych na nim informacji.
 • Materiały umieszczone w serwisie internetowym zostały udostępnione przez PHU CICHY KĄCIK jako usługa dla klientów i mogą one być używane wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte na witrynie informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Wszystkie produkty oferowane przez firmę PHU CICHY KĄCIK w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Ceny produktów zawierają podatek VAT i nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 • Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.agd-serwis.wroclaw.pl i www.agd-serwis.klodzko.pl. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie produktowej polecenia „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
 • W Koszyku Klient wskazuje:
 1. zamawiane produkty oraz ich ilość;
 2. adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz ew. dane niezbędne do wystawienia faktury;
 3. sposób dostawy;
 4. sposób płatności;
 • Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia.
 • Formy płatności:
  1. przelew (przedpłata) – zamówienie realizowane jest w momencie wpłynięcia należności na konto sklepu: Przedsiębiorstwo Handlowe BIO Katarzyna Kuta;
  2. gotówka – przy odbiorze osobistym.
 • Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
  1. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
  2. odbiór osobisty w siedzibie firmy 80-126 Gdańsk ul. Piekarnicza 2a.
 • Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie wg wybranej przez Klienta formy dostawy i jest on doliczany do każdego zamówienia wysyłkowego.
 • Firma zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:
  1. w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta, nie odbierze w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu zamówienia, co najmniej trzech zamówień;
  2. w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską – co najmniej trzykrotnie odmówił odbioru przesyłki kurierskiej;
  3. w przypadku notorycznego składania zamówień i anulowania ich.
 • Zamówienia realizowane są tak szybko jak to możliwe. W przypadku spodziewanych opóźnień w realizacji, klient zostanie poinformowany o tym drogą telefoniczną lub przy pomocy e-maila.
 • Zamówienia niezapłacone są anulowane po 7 dniach od dnia złożenia zamówienia.
 • W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 • W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, PHU CICHY KĄCIK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy w okresie 10 dni od dnia odebrania zamówionego towaru bez podania przyczyny. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie, gdy:
  1. towar został odesłany w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od momentu zgłoszenia chęci zwrotu;
  2. do towaru należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu towaru, a także dowód zakupu;
  3. jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, PHU CICHY KĄCIK zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.
 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
 • Zwrotowi podlega jedynie towar, do którego dołączony jest dowód zakupu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zakupu towaru nie przysługuje w przypadku, gdy towar został zamówiony przez Sklep na indywidualne zamówienie Klienta.
 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową.
 • Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
 • Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Sklep dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.
 • W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 • W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
 • PHU CICHY KĄCIK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 • Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówień Klienta przez Sklep Internetowy.
 • Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Zgodnie z ww. ustawą Klient Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 • W razie wątpliwości i jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy agd@agd-serwis.wroclawl.pl, pod numerem telefonu 71 336 07 11 w godzinach 10.00-17.00 (pon-pt), bądź poprzez formularz na stronie internetowej.
 • Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.